Skip to content

Kaffe er ikke nogen skurk

”Tag da bare en kop kaffe mere … det er godt for dig!”. Hvorvidt kaffen er en skurk eller en helsebringende drik for vores sundhed, er der mange meninger om. Men forskning viser, at kaffe har flest positive og gavnlige effekter for kaffedrikkere. Der er dog tilfælde, hvor man skal holde lidt igen med kaffen.

Hvad betyder kaffe egentlig for vores sundhed? Det spørgsmål har optaget eksperter og medier i årevis og har ledt til mange videnskabelige undersøgelser om kaffe. Hos Vidensråd for Forebyggelse i København forsker man i, hvad der er godt for vores helbred, og her udgav man i 2013 en stor videnskabelig rapport ,’Kaffe, sundhed og sygdom’. Denne rapport samlede forskning om, hvordan kaffe påvirker en række vigtige folkesygdomme. I front for dette store forskningsprojekt var professor og overlæge Kjeld Hermansen, der til daglig arbejder ved Institut for Klinisk Medicin og Medicinsk Endokrinologisk Afd., Aarhus Universitetshospital. Han fortæller om baggrunden for at dykke ned i dette emne:

Det var vigtigt for os at få punkteret nogle af de myter, der har været omkring kaffe. Kaffe giver for eksempel ikke kræft eller bøvl med hjertet. Men der er situationer eller tilstande, hvor man skal være lidt varsom med kaffeindtagelsen, og man skal passe på, at det ikke bare bliver en positiv salmesang om kaffens gavnlige effekter,” siger Kjeld Hermansen.

Konklusionen i rapporten var overordnet, at kaffe kan have sundhedsfremmende effekter. Den mest positive effekt opnår man ved at drikke tre til fire kopper kaffe om dagen og ved dette indtag er der følgende positive effekter:

  • En nedsat risiko for at udvikle type 2-diabetes
  • En nedsat risiko for Parkinsons sygdom med 25 %
  • En nedsat risiko for blodprop og blødning i hjernen med 10 %
  • En gunstig effekt på Alzheimers
  • En gunstig effekt på depression

Forskningen blev baseret på indtag af filterkaffe og kun på moderate mængder kaffe.
Vores viden stammer først og fremmest fra kaffe, som har været gennem et filter – vi ved ikke ret meget om de mere moderne kaffeformer som cappucino, caffe latte og instant coffee. Vi har ikke sikre data for mere end otte kopper kaffe om dagen, men du kan ikke slutte, at jo mere kaffe, du drikker, jo sundere er det. Den mest positive effekt opnår man ved at drikke tre til fire kopper kaffe om dagen, men vi ved ikke, hvordan effekten er ved meget store mængder”, forklarer Kjeld Hermansen.

Formlen til det sunde er svær at finde
Spørgsmålet er så, hvad man mener, når man taler om ’det sunde’ i kaffe. Er det koffeinen, man henviser til? Eller er det den helhed af flere hundrede bioaktive stoffer, som udgør effekten?
Kaffe har nemlig en meget kompleks kemisk sammensætning og indeholder bioaktive indholdsstoffer som koffein, cafestol, kahweol, klorogensyrer, trigonellin og magnesium. Forbindelserne kan virke på centralnervesystemet, fedtstofskiftet, glukosestofskiftet og på omsætningen og udskillelsen af fremmedstoffer, herunder kræftfremkaldende stoffer.
Det er vigtigt at huske, at når man siger ’kaffe’, så er det en drik, der indeholder rigtig mange stoffer. Og hvad det er for stoffer eller kombinationer af stoffer, der har en positiv effekt, det ved vi faktisk ikke. Den positive sammenhæng mellem kaffe og type 2-diabetes ses eksempelvis også, når man drikker koffeinfri kaffe, hvilket tyder på, at det ikke nødvendigvis er koffeinen, der er det sunde i vores elskede kaffedrik. Hvis man skulle vise en sikker effekt af de bioaktive stoffer, ville det kræve store interventionsstudier og kontrolgrupper, hvor man undersøger de enkelte stoffer hver for sig, fortæller han. Det ville være enormt vanskeligt, dyrt og omfattende. De studier, vi har om kaffe på nuværende tidspunkt, er fortrinsvis observationsstudier, altså store befolkningsundersøgelser, hvor man ikke kan sige noget sikkert om årsag og virkning,” forklarer Kjeld Hermansen.

De negative effekter
Rapporten konkluderede også, at der er enkelte tilfælde, hvor man skal være varsom med kaffeindtaget. Det gælder, hvis man har angstneurose, er gravid eller indtager for lidt calcium med maden. For de, der i forvejen lider af en angstlidelse, kan koffein i kaffe have en angstfremkaldende virkning. For de gravide gælder det, at man højst bør drikke tre kopper koffeinholdige kaffe om dagen, da det er muligt, at et større forbrug kan være skadeligt for graviditeten. Og for personer med lavt calciumindtag kan koffein være en dårlig idé, fordi den øger kalkudskillelsen i urinen og derfor kan være med til at øge risikoen for knoglebrud og knogleskørhed.

Kaffe og kræft
Hvordan så med kaffe og kræft? Et moderat indtag af kaffe på tre-fire kopper om dagen øger ikke den samlede risiko for at få kræft. Nogle undersøgelser tyder på, at et højt indtag af kaffe kan øge risikoen for blære- og lungekræft. Men disse resultater stammer alene fra rygere, og det kan derfor ikke udelukkes, at rygning spiller en rolle for resultatet her. Kjeld Hermansen forklarer:
I vores rapport er der en række studier, som antyder, at nogle kræftformer ikke udvikles i samme grad, som hos os dem, der ikke indtager kaffe. Men her begynder det at svinde ind med de bastante udmeldinger. For selvom rapportens datagrundlag er meget stort, og ingen lignende danske undersøgelser har medtaget så mange aspekter som denne, så er der stadig ikke tale om sikre beviser på kræftområdet. Der er tale om antydninger og indicier, så der mangler mere forskning på dette område.

Lever kaffe-drikkere længere?
Forskning viser, at kaffedrikkere har større sandsynlighed for at leve længere, end dem der ikke indtager kaffe. I 2015 blev der foretaget en omfattende amerikansk undersøgelser, hvori 200.000 amerikanske læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale blev adspurgt gentagne gange over næsten tre årtier. I løbet af denne tid døde næsten 32.000 af undersøgelsens deltagere. Det viste sig, at personer, der drak en til fem kopper kaffe havde lavere odds for at dø i løbet af undersøgelsens periode, hvor andre livsstilsvaner og visse sundhedsmæssige problemer, såsom forhøjet blodtryk og diabetes, blev taget i betragtning. Fordelene blev større, når forskerne kun kiggede på ikke-rygere. De, der drak tre til fem kopper kaffe om dagen havde 15 procent mindre risiko for at dø i løbet af undersøgelsens periode sammenlignet med voksne, der ikke drak kaffe. Lavere risiko blev endda set blandt de tungeste kaffedrikkere (mere end fem kopper om dagen), der havde en 12 procent lavere dødsrisiko end dem, der ikke drak kaffe.

Sund livsstil er dog generelt nøglen til et langt liv, og der er forskel på en person, der får lidt søvn og bruger kaffe til at kunne fungere i løbet af dagen, og en person, der sover godt, træner og spiser en afbalanceret kost og har et moderat indtag af kaffe.
Med andre ord; kaffe er ikke et lægemiddel, så man skal ikke begynde at drikke kaffe i håb om at få sundhedsmæssige fordele, men der er gavnlige effekter ved et moderat dagligt indtag.

Få mere god viden og kaffe og sundhed her.

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
Search