skip to Main Content

Kaffen er truet … men en positiv udvikling er i gang

Det er ingen guldrandet forretning at være kaffefarmer. Kaffeudbyttet er ringe, lønnen er lav og den unge generation vil ikke overtage produktionen. Men uden deres fremtidige arbejdskraft på farmene vil kaffeproduktionen uddø. Et projekt i dansk erhvervsliv står bag et initiativ i Kenya, hvis formål er at vende denne tendens, skabe bæredygtige handelsforhold og forbedre vilkårene for kaffefarmerne.

Der er masser af problemer for verdens godt 25 millioner kaffefarmere. Deres fremtid er truet, og hvis der ikke gøres en helhjertet indsats for dem, kan kaffeelskere godt forberede sig på stigende kaffepriser og mindre kaffeudbud på hylderne.

Ifølge forskere på Climate Institute vil klimaforandringerne reducere arealet for landbrugsjord, der kan anvendes til kaffeproduktion, med hele 50 % om bare 20 år. (http://www.climateinstitute.org.au/coffee.html). Denne tragiske trussel handler denne artikel ikke om. I stedet er dens fokus på det faktum, at den unge generation har vanskeligt ved at se fremtidsudsigterne i at videreføre forældrenes kaffedyrkning. Der er simpelthen ikke udsigt til at tjene en anstændig løn. I Kenya står det så slemt til, at gennemsnitsalderen for en kaffemedarbejder i 2018 er 63 år.

Siden 2012 har en dansk indsats arbejdet i Kenya for at forbedre vilkårene for kaffeproducenterne, forhøje udbytte pr. træ og gøre det mere attraktivt for de unge kenyaere at producere kaffe. Projektet hedder ”Kaffe for en bedre fremtid” og drives af virksomhederne Peter Larsen Kaffe, Just Fair, Fairtrade, Coop Danmark og Danida. Projektet drives sammen med kooperativet Othaya i Kenya. Et kooperativ er en værdibaseret organisation, hvor medlemmerne på demokratisk vis både ejer og driver deres virksomhed eller aktivitet. I dette tilfælde er der tale om et kooperativ, der tæller ca. 15.000 kaffefarmere i Kenya. Alle har igennem en årrække været presset på afkast og indtjening.

Vil sikre kaffeproduktionen i fremtiden
Målsætningen med ”Kaffe for en bedre fremtid” er at sikre en bæredygtig kaffeproduktion for nuværende og fremtidige kaffebønder. Projektet arbejder for at lave et generationsskifte, så man kan vise den unge generation, at man rent faktisk kan tjene penge i kaffeindustrien. Projektet skal være med til at skabe en ”gå imod strømmen”-tendens, så de unge kan indse, at de godt kan satse på en karriere indenfor kaffe. Det skal konkret gøres ved at undervise, oplyse og dele viden blandt kaffefarmerne, så de i fremtiden kan arbejde med en bæredygtig kaffeproduktion, hvor alle arbejder under gode forhold. ”Kaffe for en bedre fremtid” støtter alle aspekter indenfor kaffeindustrien, såsom produktion, uddannelse, økonomi, feltskoler og baristatræning.

Lars Aaen Thøgersen, kommunikations- og udviklingschef hos Peter Larsen fortæller: ”Det haster med udviklingen af nye løsninger og produkter i kaffebranchen. Vi har en mission om at trække kaffebranchen i en mere bæredygtig retning. Dette gør vi kun ved at skabe nyudvikling og tænke anderledes løsninger. ”Kaffe for en bedre fremtid” er bygget på en række udfordringer i Kenya, men som også er globale. En af dem er urbaniseringen, fordi de unge mennesker flytter ind til byen – ofte uden sikkerhedsnet og uddannelse. I dette projekt lægger vi vægt på uddannelse, så vi kan give de unge mennesker nogle redskaber og værktøjer til at dyrke kaffe og vise dem, at de kan tjene penge på kaffe. Vi har desuden mange hands-on-projekter i gang, som hjælper med produktionen ude i markerne, men vi har også stærke samarbejder med universiteter, som uddeler scholarships, så de unge kan få en fremtid med kaffen”.

Sangerinden Maria Montell og filminstruktøren Tomas Villum Jensen har siden 2014 været ambassadører for dette projekt og har rejst til Kenya for at opleve forholdene.
Tomas Villum Jensen forklarer: ”Vi har rejst til Kenya et par gange og har oplevet kaffeproduktionen og folkene bag tæt på. Vi oplever generelt at bønderne er rigtigt glade for projektet, og det viser, at projektet er en succes og har været givtigt for hele området. Lige nu – i 2018 – undervises der for eksempel på 150 såkaldte field schools, hvor man lærer, hvordan man bliver en bedre farmer”.

Godt at stå sammen
Det er desværre ikke altid kaffefarmerne, der får belønningen for den gode kaffe, men derimod de store internationale kaffeproducenter. Det inspirerer flere og flere kaffefarmere til at slutte sig til et kooperativ, så de kan løse udfordringerne i fælleskab. Her får de hjælp til at få kaffen ud på det globale verdensmarked og viden om, hvordan de får en bedre afregning. De får desuden indsigt i hvor deres produkt lander. Kooperativerne hjælpe bønderne med at opnå en økonomisk gennemsigtighed, så det er nemmere at få pengene til at gå direkte til deres egen bankkonto. Det har resulteret i at mange lokalsamfund har fået en bedre økonomi og en højere levestandard. Men kaffebønder ved, at de hele tiden skal dygtiggøre sig for at bevare og sikre den høje kvalitet af kaffen. En måde er at tilegne sig viden via uddannelse som for eksempel ”Kaffe for en bedre fremtid” hjælper med til i Kenya.
Lars Aaen Thøgersen uddyber: ”I ”Kaffe for en bedre fremtid” er der en fælles interesse i at få det til at lykkes. Der er allerede utroligt mange livsbekræftende eksempler på, at man begynder at tro på, at der er en fremtid i kaffeindustrien. Der er opstået en positiv holdning til, at hvis man uddanner sig, så kan man få en forretning op at stå, så man kan blive i lokalområdet”.

Men hvordan måles sådanne indsatser? I ”Kaffe for en bedre fremtid” har man arbejdet med et såkaldt sporbarhedsbaseret system, hvor man løbende har indsamlet en masse faktuelle data fra de kenyanske farme. Konkret har det for eksempel resulteret i, at man kan bevise at det gennemsnitlige afkast i 2018 pr. kaffetræ er firedoblet. I 2014 høstede en kaffefarmer i kooperativet i gennemsnit 3 kilo kaffebønner pr. træ. I 2018 er det næsten 13 kilo pr. træ, som de farmere, der har fulgt undervisningen, høster.

Om Peter Larsen Kaffe
Peter Larsen Kaffe er en dansk virksomhed, som målrettet arbejder på at trække kaffeindustrien i en mere bæredygtig retning. Siden begyndelsen af 1990’erne er de gået forrest i arbejdet med at udvikle og udbrede bl.a. økologi og fairtrade-certificerede produkter i Danmark.

Se en film om ”Kaffe for en bedre fremtid” her.

Læs om kaffe og bæredygtighed her.

Se de seneste statistikker om kaffehandel her.

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
Search